otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Nắm rõ các bước kiểm định cần trục tháp

Nắm rõ các bước kiểm định cần trục tháp

Theo thông tư được ban hành từ Bộ Xây Dựng số 29/2016/TT – BXD, bướng dẫn các quy định, kiểm tra kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp và các loại thiết bị vận hành treo, nâng người sử dụng trong công tác xây dựng được ban hành ngày 29/12/2016 thì việc kiểm định cần trục tháp là hết sức quan trọng.

Kiểm định cần trục tháp cũng cần thiết cho các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc sử dụng các thiết bị treo nâng, cụ thể là các doanh nghiệp xây lắp, thi công xây dựng, giàn khoan.

Cùng tìm hiểu quy trình kiểm định cần trục tháp.

Việc thông tư 29/2016/TT-BXD được ban hành dựa trên các vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây Dựng. Theo đó các vấn đề này liên quan đến chất lượng công trình xây dựng, chi tiết là việc thẩm định kiểm tra an toàn kỹ thuật của cần trục tháp và các thiết bị treo nâng trong lúc vận hành xây dựng, lắp đặt. Ban hành kèm thông tư này gồm 3 quy trình kiểm định, QTKĐ 01-2016/BXD; 02-2016/BXD; 03-2016/BXD, phạm vi và các đơn vị, đối tượng phải thực thi theo thông tư, thời gian hạn định trong việc xác nhận kết quả thẩm định, kiểm tra và các tổ chức có trách nhiệm chuyển tiếp bản sao xác nhận kết quả về cơ quan nhà nước để sao lưu và theo dõi, cụ thể là cơ quan Cục Giám Định về chất lượng công trình xây dựng, và củng là tổ chức có vai trò triển khai thông tư 29/2016/TT-BXD, bao gồm cả việc tường trình với Bộ Xây Dựng nếu có các ý kiến cần bổ sung, điều chỉnh với mục đích đồng bộ với tốc độ phát triển của hiện trạng xây dựng. Thông tư này được triển khai thực hiện từ ngày 15, tháng 2, năm 2017. Các đơn vị doanh nghiệp có liên quan đến thiết bị nâng, cần trục tháp bao gồm đơn vị sử dụng, sở hữu và đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định cần trục tháp phải nghiêm túc tuần theo thông tư, và có phát sinh ý kiến thì cần liên hệ đế Bộ Xây Dựng ngay.

kiểm định cần trục tháp

Các bước kiểm định cần trục tháp.

Thông tư yêu cầu việc kiểm định phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước thẩm định hồ sơ thiết bị, cần trục; kiểm tra an toàn kỹ thuật bên ngoài thiết bị, thẩm tra kiểm định cần trục tháp; kiểm  định kỹ thuật khi thiết bị không có tải trọng; sử dụng đa dạng các phương pháp thử chế độ thử tải; sau đó sẽ tiến hành khảo tra, nghiên cứu kết quả kiểm định. Và các bước kiểm tra phải được thực hiện hoàn tất từng bước, tránh trường hợp kết quả kiểm định không có tính liên kết.

Các công cụ, máy móc , thiết bị được sử dụng trong việc thẩm định, kiểm tra củng phải đạt yêu cầu theo quy định và đạt chuẩn đủ thiết bị đo lường như thiết bị cân tải trọng khi không biết biết được trọng tải hàng thử, đo lường cơ khí, độ dài, khe hở, đường kính, khoảng cách, vận tốc, điện trở, chất lượng cáp thép, mối hàn. Và điều kiện kiểm định được nếu rõ các điều kiện như máy móc, thiết bị phải trong trạng thái sẵn sàng kiểm định, hồ sơ, giấy tờ đầy đủ, có nguồn điện ổn định, môi trường, nhiệt độ, khí hậu phục vụ tốt cho công tác thẩm tra, vệ sinh lao động, an toàn lao động củng phải được chuẩn bị đầy đủ.

Tìm hiểu thêm thông tư 29/2016/TT-BXD để nắm rõ quy trình và các điều khoản liên quan đến việc kiểm định cần trục tháp.