otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội

Khi người lao động không làm việc tại các cơ quan mà có đóng bảo hiểm xã hội và bây giờ họ muốn tiền của quá trình đóng bảo hiểm xã hội vậy Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội có gì khác so với các thủ tục khác hay không hãy nghiên cứu để nắm rõ hơn vấn đề này.

Nếu doanh nghiệp đang lo lắng về thủ tục bảo hiểm xã hội thế nào, để giải quyết chế độ cho người lao động đã có dịch vụ bảo hiểm xã hội giúp bạn vấn đề này với thời gian sớm nhất và đảm bảo chính xác nhất.

Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội

Tùy vào mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong quá trình tham gia bảo hiểm là bao nhiêu thì sẽ có mức hưởng bảo hiểm khác nhau. Một điều đặt ra là khi rút tiền bảo hiểm thì  người tham gia bảo hiểm phải thực hiện một số thủ tục quy định. Nhưng thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội ra sao thì không phải ai cũng nắm được.

Trước hết người lao động phải thuộc đối tượng để được rút tiền bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật ban hành. Cụ thể là nếu người tham gia bảo hiểm đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Người tham gia bảo hiểm sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội; Người tham gia bảo hiểm ra nước ngoài để định cư, khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định trên của luật bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện đúng thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội theo quy định đã ban hành thì trước hết bạn phải trực tiếp nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi bạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc quận, huyện . Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy  tờ như: sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc, đơn đề nghị rútbảo hiểm xã hội.

Khi người tham gia bảo hiểm nộp hồ sơ thì cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu. Đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì việc giải quyết được tính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Theo đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội hiện nay được quy định trong luật bảo hiểm xã hội về điều kiện, đối tượng được rút tiền bào hiểm xã hội sẽ giúp cho các doanh nghiệp lập các chính sách, kế hoạch nhằm tư vấn cho người lao động về các chế độ, điều kiện hưởng của người lao động.