otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân

Trong các loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có sự khác biệt rất lớn trong quy định của pháp luật. Việc quyết định thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân là điều rất quan trọng.Nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh sau này của doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay đã và đang trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục và tư vấn thông tin để doanh nghiệp có thể được thành lập một cách nhanh chóng nhất.

Thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân

Nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân là điều mà nhiều người băn khoăn khi đưa ra quyết định đối với loại hình doanh nghiệp để thành lập.Doanh nghiệp tư nhân khác với các công ty khác rất nhiều, đặc biệt là ở chế độ trách nhiệm và quyền hạn mà pháp luật quy định.

Về chế độ trách nhiệm

1. Đối với doanh nghiệp tư nhân

Khi lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì bạn phải biết là chế độ trách  nhiệm cần thực hiện chính là chế độ trách  nhiệm vô hạn. Có nghĩa là mọi kết quả của doanh nghiệp tư nhân đều do chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn này là cơ hội nhưng cũng là thách thức không hề nhỏ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đối với các loại hình công ty khác

Hầu hết các loại hình doanh nghiệp khác đều hoạt động theo chế độ trách nhiệm hữu hạn. Vì thế mà người lựa chọn thành lập công ty hoạt động theo trách nhiệm hữu hạn sẽ ít rủi ro trong kinh doanh hơn vì người tham gia hoạt động kinh doanh của công ty sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn mình góp vào công ty mà thôi chứ không như doanh nghiệp tư nhân sẽ phải dùng toàn bộ tài sản của mình để chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Về quyền lợi

1. Đối  với doanh nghiệp tư nhân

Chế độ quyền lợi của doanh nghiệp tư nhân chính là điều khiến cho nhiều người băn khoăn không biết là nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân. Theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể bán, cho thuê hay tặng lại doanh nghiệp của mình cho người khác mà không phải cần thêm ý kiến của bất cứ ai. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự mình quyết định việc tăng hay giảm vốn kinh doanh tùy theo điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp mình. Quyền mà chủ doanh nghiệp tư nhân có được còn là tự mình hưởng toàn bộ lợi nhuận có được của doanh nghiệp tư nhân mà không phải chịu thuế TNCN.

2. Đối với các loại hình công ty khác

Quyền lợi khi lựa chọn thành lập các loại hình công ty khác chỉ là trong phạm vi vốn góp vào công ty mà thôi. Nếu muốn bán, chuyển nhượng vốn hay bất cứ hoạt động  nào khác trong hoạt động kinh doanh của công ty thì cần phải có sự thông qua của các thành viên hay các cổ đông trong công ty. Bên cạnh đó thì lợi nhuận có được khi thành lập các loại hình công ty khác sẽ phải chịu 2 lần thuế, bao  gồm thuế TNDN và thuế TNCN.

Như vậy, với quyền và trách nhiệm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân hay các loại hình công ty khác được nêu ra đã giúp bạn có thể lựa chọn được là nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân để mang lại hiệu quả cao nhất khi kinh doanh.