otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực

Quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực

Việc thực hiện theo đúng quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực là điều cần thiết để có thể đảm bảo là hóa đơn mà doanh nghiệp xuất ra được hợp lệ và có tính chất chứng minh cho các giao dịch, mua bán được thuận lợi.

Hiện nay, khi quy định sử dụng hóa đơn điện tử được  ban hành thì việc các doanh nghiệp lo lắng không biết phải bắt đầu như thế nào để có thể sử dụng loại hóa đơn này được hiệu quả là điều dễ hiểu bởi hiện nay các thông tin được đưa ra còn chưa có sự rõ ràng, cụ thể.

Quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực

Trước khi muốn thực hiện quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực thì doanh nghiệp cần phải thực hiện các công việc sau:

- Trước hết là doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký chữ ký điện tử

- Sau đó là  chuẩn bị hệ thống cơ sở vật chất  cùng mạng lưới internet hoạt động ổn định nhất.

- Cuối cùng là thực hiện đăng ký ký hiệu hóa đơn sẽ phát hành tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. 

Quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực:

- Để có thể thực hiện được đúng quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực thì doanh nghiệp cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký theo quy định của Tổng Cục Thuế. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin thì doanh nghiệp thực hiện ký xác nhận vào mẫu đó bằng chữ ký điện tử của doanh nghiệp và gửi đến cơ quan Thuế thông qua mạng điện tử. Khi cơ quan chức năng nhận được mẫu đăng ký của doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra và trả kết quả đến cho doanh nghiệp trong vòng 08 giờ tính từ khi nhận được mẫu đăng ký của doanh nghiệp. Trường hợp thông báo mà cơ quan thuế gửi đến doanh nghiệp báo không thành công thì doanh nghiệp cần kiểm tra đầy đủ các thông tin trong tờ khai để có sự điều chỉnh hợp lý nhất.

- Nếu thông báo của cơ quan thuế trẻ về là thành công thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử xác thực để có thể sửu dụng trong các giao dịch, buôn bán một cách hiệu quả nhất. Với việc sử dụng và xuất hóa đơn điện tử xác thực này thì doanh nghiệp có thể sử dụng nó cho việc in hay xuất hóa đơn để  phục vụ cho kinh doanh thông qua hệ thống lưu trữ hóa đơn. Đây là một phần mềm quản lý việc sử dụng hóa đơn có thể do chính doanh nghiệp tự xây dựng hay do một đơn vị trung gia nào đó thực hiện để cung cấp cho doanh nghiệp sử dụng. Đây chính là đơn vị trung gia thứ ba trong quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực.

Nói tóm lại thì việc thực hiện quy trình xuất hóa đơn điện tử xác thực thì doanh nghiệp cần có sự kiểm tra thật kỹ. Điều quan trọng nhất chính là doanh nghiệp phải đăng ký thông báo phát hành hóa đơn điện tử thành công thì mới có thể phát hành hóa đơn đúng quy định được.