otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Lái xe
  • Quận Thốt Nốt: Tập trung phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ

Quận Thốt Nốt: Tập trung phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ

Trong những năm qua, quận Thốt Nốt đã và đang tập trung phát triển kinh tế đồng bộ về đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ… Phóng viên Báo Công Thương đã trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hè - Chủ tịch UBND quận xung quanh vấn đề trên.

Nhờ khai thác tốt những tiềm năng thế mạnh sẵn có cũng như thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quận Thốt Nốt đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,64%/năm. Riêng trong năm 2013, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế - xã hội của quận tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm đạt 12,07%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/người/năm.

Tình hình kinh tế của quận từ đầu năm đến nay có những nét gì đáng chú ý?

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế quận có nhiều chuyển biến và đạt nhiều kết quả rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng trên lĩnh vực công- thương nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đều tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng 12,8%; tổng mức hàng hóa bán ra đạt trên 6.600 tỷ đồng, tăng 14,27%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng và năng suất lúa thu hoạch đều tăng so với cùng kỳ: Tổng sản lượng xay xát ước đạt 614.000 tấn, tăng 16%; riêng ngành lau bóng gạo ước đạt trên 780.000 tấn, tăng khoảng 18,5%. Tổng sản lượng cá nguyên liệu chế biến đông lạnh trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 70.800 tấn, tăng khoảng 2,9%. Về nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ về cho quận tổng kinh phí là 135,481 tỷ đồng, đến ngày 30/6/2014 tỷ lệ giải ngân vốn đạt 72%.

Ngoài ra, quận cùng nhân dân đầu tư xây dựng các tuyến đường, cầu giao thông và nạo vét kênh thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các phường với số tiền 21,5 tỷ đồng. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều tiến bộ, chất lượng từng bước được nâng lên; công tác chăm lo sức khỏe của nhân dân được quan tâm đúng mức, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ.

Quận Thốt Nốt tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu tiêu thụ hàng hóa. Phương thức sản xuất nông nghiệp chuyển dần sang hướng tập trung, hiện đại hóa; lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh về quy mô ngành nghề và hiệu quả hoạt động; công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung các nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm.

Việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh đã được lãnh đạo quận quan tâm thế nào?

Quận đang tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; từng bước tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, giãn thuế cho các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Đặc biệt là thực hiện chính sách miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo Thông tư 219/2013/TT-BTC và Công văn số 385/BTC-CST của Bộ Tài chính. Dự kiến giá trị miễn thuế GTGT cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản của quận trong năm 2014 khoảng 156 tỷ đồng. Về công tác cải cách hành chính, quận tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục nhanh, gọn. Đối với chính sách ưu đãi thu hút đầu tư: Quận tạo quỹ đất sạch, mặt bằng cho các nhà đầu tư triển khai các dự án nhanh và thuận lợi; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Để thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của quận, nhất là ngành chế biến lương thực, thủy sản, quận cùng với thành phố tiếp tục mở rộng khu công nghiệp Thốt Nốt và phát triển khu chợ Gạo đạt cấp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để quận Thốt Nốt phát triển kinh tế đồng bộ và bền vững về đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ, ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của quận trong 6 tháng cuối năm và những năm tới?

Quận đang tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu “Huy động mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chỉnh trang, kiến thiết đô thị; tăng cường đào tạo và sử dụng tốt nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện”. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế toàn diện theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp sản xuất, sản phẩm chất lượng cao, phát triển quận thành một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại- dịch vụ ven sông Hậu của thành phố Cần Thơ. Khu công nghiệp Thốt Nốt sẽ tiếp tục mở rộng giai đoạn 3 và 4, đồng thời có những giải pháp tích cực hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, phát triển các ngành chế biến lương thực, thủy sản… Tập trung khai thác có hiệu quả các trung tâm và dân cư thương mại; hoàn thiện các hệ thống trung tâm thương mại- dịch vụ các phường; phát triển hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và chỉnh trang, kiến thiết đô thị từ quận đến cơ sở.