otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Xe Ôtô
  • Phát huy sức mạnh cộng đồng

Phát huy sức mạnh cộng đồng

HGĐT- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM thời gian qua, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì đã phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, trong đó nổi bật là công tác triển khai làm hàng rào bằng tre, vầu, trồng cây xanh, tạo sự chuyển biến tích cực bộ mặt nông thôn tại địa phương.

Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, cấp uỷ, chính quyền xã luôn xác định được đây là nhiệm vụ lớn, mới mẻ và không ít khó khăn. Để triển khai có hiệu quả, Ban chỉ đạo Xây dựng NTM tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người dân nhằm huy động sức mạnh, nguồn lực của cả cộng đồng trong công cuộc xây dựng NTM. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc họp để nhân dân được bàn bạc, đóng góp ý kiến vào Đề án xây dựng NTM của xã. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình đã được cán bộ, đảng viên và người dân trong xã ủng hộ tích cực bằng những việc làm thiết thực, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu, đi đầu. Với đặc điểm là một xã nghèo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều thiếu thốn, việc huy động vốn đóng góp của người dân cho đầu tư xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, BCĐ Xây dựng NTM của xã đã chủ động lựa chọn cách làm phù hợp với thực tế của địa phương, tập trung thực hiện những tiêu chí không cần đầu tư về vốn, mà điểm sáng là đã huy động nhân dân đóng góp ngày công, nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương là tre, vầu để làm “Hàng rào xanh”, mở mới và nâng cấp các tuyến đường giao thông...


Đồng chí Giàng Seo Man, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 1383/KH-UBND của UBND huyện về làm “Hàng rào xanh” xung quanh trụ sở làm việc, Ban chỉ đạo NTM xã đã chỉ đạo, hướng dẫn đến từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã và 5/5 thôn bản, với cách thực hiện: Trụ sở UBND xã làm trước để làm gương, làm mẫu cho các đơn vị, thôn bản làm theo. Mỗi đơn vị, cơ quan và các thôn phải tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cụ thể, ấn định thời gian thực hiện, luôn kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiêu chuẩn và tiến độ theo kế hoạch. Đến nay, tổng chiều dài “Hàng rào xanh” đã thực hiện xung quanh trụ sở UBND xã, trạm y tế, các trường học và điểm trường, hội trường thôn là 1.865m (tương ứng trồng cây xanh dưới chân hàng rào bằng cây cúc tần), với hơn 780 ngày công; 21 hộ đã làm hàng rào bằng tre, vầu và 42 hộ có hố rác gia đình... Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay xã đạt 4/19 tiêu chí (Quy hoạch, cơ cấu lao động, y tế, an ninh, trật tự xã hội). Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự, quốc phòng được giữ vững. Thu nhập bình quân đạt gần 7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 43,1% (năm 2013).


Điểm nổi bật là, từ sau khi xã phát động phong trào làm “Hàng rào xanh” người dân đã có ý thức hơn về môi trường, nhiều hộ dân đã chủ động chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Cùng với việc triển khai làm hàng rào bằng tre, vầu, trồng cây xanh, người dân còn chủ động đóng góp 2.150 ngày công để mở mới tuyến mương Chà Hồ - Quyết Tiến - Hóa Chéo Phìn với tổng chiều dài 3.820m phục vụ cho sản xuất và dân sinh; mở mới tuyến đường đất Đại đoàn kết dài 3.015m, độ rộng trung bình từ 1,5 - 2m, với tổng 910 ngày công...


Có thể nói, việc phát huy nội lực, huy động sức dân đoàn kết đồng lòng, chung tay xây dựng NTM trên địa bàn xã Tả Sử Choóng ngày càng phát huy hiệu quả. Việc xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình triển khai làm “Hàng rào xanh” không chỉ làm đẹp cảnh quan của ngôi nhà, mà còn góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng NTM, tạo sự chuyển biến tích cực bộ mặt nông thôn tại địa phương.