otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Lái xe
  • Nghệ An: Khuyến công góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Nghệ An: Khuyến công góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, hoạt động khuyến công đã đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - làng nghề. Tuy nhiên để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới cần phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động khuyến công.

 

CôngThương - Trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của UBND tỉnh Nghệ An hàng năm, kinh phí khuyến công được bố trí ổn định và tăng đều, cụ thể: Giai đoạn 2002 - 2005 mỗi năm 2 tỷ đồng; giai đoạn 2007 - 2014 mỗi năm là 4 tỷ đồng. Góp phần nâng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 18,32%, ngành nghề nông thôn phát triển mạnh, nhất là các nghề mây tre đan xuất khẩu, đồ gỗ, chế biến hải sản, dệt thổ cẩm... Từ một tỉnh chủ yếu là nông nghiệp, Nghệ An đã chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Điều này khẳng định hoạt động khuyến công là một chủ trương, một hướng đi phù hợp để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề.

Đến nay, 126 làng được UBND tỉnh công nhận là làng nghề. Ngoài ra, toàn tỉnh có 285 làng có nghề do UBND các huyện công nhận.

Năm 2014, Trung tâm Khuyến công Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 51 đề án, với tổng kinh phí 3.342,7 triệu đồng, từ nguồn Quỹ Khuyến công địa phương. Trong đó tập trung chủ yếu hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ mua sắm thiết bị, công cụ sản xuất phục vụ phát triển làng nghề, làng có nghề ở địa bàn khó khăn, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp kém phát triển… Về nội dung hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu năm 2014 có chuyển biến tích cực, đã phê duyệt đề án hỗ trợ kinh phí 92,7 triệu đồng cho Công ty TNHH Đức Phong đại diện ngành hàng mây tre đan tham gia Hội chợ Quốc tế Ambiente tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngoài kinh phí khuyến công địa phương được tỉnh hỗ trợ, hàng năm Trung tâm Khuyến công đều lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia. Năm 2013, hai doanh nghiệp may của Nghệ An với 500 lao động đã được hưởng lợi từ chương trình khuyến công quốc gia đó là: Công ty CP may Minh Anh – Kim Liên (Khu công nghiệp Bắc Vinh) và Công ty TNHH Tuấn Phương (xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu). Theo nhận xét của các doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo nguồn lao động may thì phần lớn các công nhân sau khi tham gia chương trình đào tạo nghề từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia của Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương đều phát huy tốt, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp. Đây là những kết quả rất quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công trong những năm tới. 

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, Trung tâm Khuyến công Nghệ An cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tư vấn trực tiếp tại các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu, đảm bảo hoàn thành các đề án đúng tiến độ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp phân phối, các loại hình phân phối để tìm đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài để tuyên truyền các chính sách khuyến công đến với các cở sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cũng phải chủ động cập nhật thông tin, tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ..