otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Luật Doanh nghiệp quy định những gì về công ty tư nhân

Luật Doanh nghiệp quy định những gì về công ty tư nhân

Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác có mặt ở nước ta, Luật Doanh nghiệp cũng có những Điều khoản đưa ra các quy định chi tiết dành cho doanh nghiệp thuộc loại hình công ty tư nhân.

 

Một số nhà đầu tư hứng thú và đưa ra sự lựa chọn cho mình là  doanh nghiệp tư nhân thay vì các loại hình khác. Tuy vậy ở thời điểm này trên cả nước, số lượng công ty tư nhân đang hoạt động ngoài thị trường chỉ ở một mức khiêm tốn. Về vấn đề này thì có nhiều lý do khác nhau tác động đến. Một phần phụ thuộc nhiều vào phương thức hoat động vốn có của doanh nghiệp này.

Vấn đề thành lập doanh nghiệp tư nhân và hoạt động của nó không có gì là quá phức tạp hay đòi hỏi nhiều, vì vậy những quy định trong Luật Doanh nghiệp đến loại hình này cũng không phải là quá nhiều. Điều này không phải do sự thiếu quan tâm của Nhà nước ta với những công ty theo hình thức tư nhân, mà chủ yếu do nó không có quá nhiều vấn đề để đưa ra các quy định cụ thể.

Tại thời điểm này thì Luật Doanh nghiệp quy định một số vấn đề liên quan đến công ty tu nhân ở một số điểm như:

- Quyền của cá nhân được phép thành lập doanh nghiệp là công ty tư nhân;

- Một số vấn đề liên quan đến vốn ở doanh nghiệp này;

- Các Điều khoản nói về quản lý doanh nghiệp, bán hoặc cho thuê doanh nghiệp;

Về cách hoạt động và điều hành trong doanh nghiệp tư nhân, nó hoàn toàn không giống với những loại hình khác đang hiện có. Như ở những mô hình công ty khác, cá nhân là chủ doanh nghiệp và thành viên công ty sẽ có trách nhiệm hữu hạn, đồng thời doanh nghiệp này cũng có tu cách pháp nhân. Nhưng còn ở công ty tư nhân, chủ doanh nghiệp là người có trách nhiệm vô hạn, bản thân công ty không có tư cách pháp nhân.

Nếu bạn đang lên kế hoạch và sắp mở công ty tư nhân, tốt nhất là bạn cần nên tìm hiểu nhiều hơn về loại hình doanh nghiệp này thông qua các văn bản luật hiện hành. Một khí đã hiểu và biết rõ về nó nhiều hơn, điều này sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh và điều hành công ty của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều.