otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định xe nâng hàng chưa có nhiều văn bản hướng dẫn

Kiểm định xe nâng hàng chưa có nhiều văn bản hướng dẫn

Hiện nay, kiểm định xe nâng hàng rất phổ biến đối với nhiều doanh nghiệp có sử dụng hệ thống xe nâng hàng, tuy nhiên về mặc pháp lý thì việc kiểm định an toàn cho hệ thống xe nâng hàng vẫn chưa có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, đa phần những văn bản có đầy đủ các hướng dẫn là của các cơ quan nước ngoài.

Kiểm định xe nâng hàng đang là một trong những ngành cần được quan tâm

Kiểm định xe nâng hàng hiện nay vẫn còn là một ngành nghề rất mới đối với những cơ sở sản xuất trong nước, mặt dù đối với các doanh nghiệp thì việc kiểm định các hệ thống thiết bị máy móc đã là một phần không thể thiếu đối với quy trình sản xuất tuy nhiên tại Việt Nam do vẫn chưa có nhiều quy định nên đây là một trong những ngành cần được sự quan tâm nhiều hơn của nhà nước cũng như nhiều cơ quan để có thể xây dựng một quy trình chuẩn cho việc kiểm định hệ thống xe nâng hàng.

Kiểm định xe nâng hàng hiện nay vẫn chưa có nhiều văn bản hướng dẫn

Đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện việc kiểm định xe nâng hàng, tuy nhiên đa số những văn bản này là của các nước phát triển, từ lâu với các nước phát triển việc thực hiện kiểm định các thiết bị công nghiệp là một trong những việc rất quan trọng và luôn được chủ các doanh nghiệp quan tâm và thực hiện đầy đủ.

kiểm định xe nâng hàng

Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện vẫn chưa có nhiều văn bản hướng dẫn, lý do có thể dẫn đến điều này đó là do việc kiểm định hệ thống xe nâng hàng vẫn chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam và các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu được hết tầm quan trọng cũng như lợi ích của quá trình kiểm định hệ thống xe nâng hàng. Điều này dẫn đến, nhà nước vẫn chưa có thể hiểu rõ được ý nghĩa của quá trình kiểm định an toàn cho xe nâng hàng, dẫn đến vẫn có rất ít văn bản hướng dẫn quy trình kiểm định.

Hậu quả của việc có ít các văn bản hướng dẫn quá trình kiểm định đó là có thể dẫn đến việc không thống nhất được quy trình kiểm định hệ thống xe nâng hàng giữa các cơ quan kiểm định, có thể nói điều này gây ra một hậu quả rất lớn đó là không thể đảm bảo được chất lượng của quá trình kiểm định và điều này có thể xảy ra các tai nạn lao động.

Chính vì những điều này, các cơ quan nhà nước cần có những bổ sung và điều chỉnh thêm các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy trình kiểm định hệ thống xe nâng hàng, nhà nước cần quan tâm hơn nữa vấn đề kiểm định hệ thống xe nâng hàng và đưa ra nhiều hơn những văn bản hướng dẫn việc thực hiện kiểm định xe nâng hàng, để phương pháp kiểm định an toàn hệ thống xe nâng hàng có thể đúng chuẩn và thống nhất giữa các cơ quan kiểm định, từ đó nâng cao chất lượng của quá trình kiểm định, củng cố lòng tin của các doanh nghiệp đối với các cơ quan kiểm định an toàn hệ thống xe nâng hàng hiện nay tại Việt Nam.