otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí

Kiểm định an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí

Hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí là đối tượng cần sự kiểm định an toàn chặt chẽ trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho môi trường lao động, và nhất là sự an toàn cho những người lao động làm việc trong môi trường đó.

 

Quá trình nhiệt học, hóa học là một trong những quy trình phức tạp, nó có áp suất rất lớn (đây cũng là nguyên nhân gây cháy nổ hàng đầu). Bởi lẽ đó mà trong quá trình điều chế, hay tồn trữ và nạp khí, kiểm định an toàn là khâu không thể bỏ qua.

Kiểm định an toàn hệ thống sẽ được thực hiện qua ba chế độ. Chế độ thứ nhất là khi máy chưa đưa vào hoạt động lần nào. Chế độ thứ hai là khi máy đã được đi vào hoạt động một thời gian, cần kiểm tra, đánh giá lại. Chế độ thứ 3 là tiếp nhận sự kiểm tra bất thường từ phía cơ quan có chức năng nhà nước, hoặc khi có sự cố của hệ thống trong vận hành.

Có 5 bước kiểm định an toàn, được thực hiện lần lượt như sau: kiểm tra hồ sơ, các tài liệu có liên quan tới hệ thống; thực hiện khám xét cẩn thận các kỹ thuật từ ngoài vào trong; kiểm tra kĩ thuật thử nghiệm; kiểm tra vận hành và cuối cùng là đánh giá kết quả thử nghiệm. Thiết bị dùng trong khâu kiểm định, phải được kiểm tra kĩ lưỡng, các thông số kĩ thuật phải đảm bảo chính xác theo tiêu chuẩn quốc gia. Chỉ tiến hành kiểm tra với hệ thống khi đã sẵn sàng (lắp dặt xong), các yếu tố thời tiết không làm ảnh hưởng tới buổi kiểm tra, các yếu tố an toàn vệ sinh lao động cũng được đảm bảo.

Tiến hành kiểm định theo tiến trình đã đặt ra. Hệ thống được cho là đạt chuẩn khi có đầy đủ các tiêu chí sau. Sơ đồ hệ thống được lắp đặt một cách gọn gang, khoa học. Các chi tiết của hệ thống lắp ráp với nhau có sự kết hợp hài hòa, các chi tiết máy đồng điệu, còn nguên tem của nhà sản xuất. Bên trong hệ thống không chứa dung môi, không có cặn bã, không rỉ, các mối hàn chắc chắn. Hệ thống có độ bền cao. Cuối cùng là đánh giá kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định. Lưu ý, chu kì kiểm định lại là hai năm, nếu có sự thay đổi rút ngắn chu kì ,thì kiểm định viên phải ghi rõ trong văn bản.

 

Kiểm định an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí

Hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí là đối tượng cần sự kiểm định an toàn chặt chẽ trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho môi trường lao động, và nhất là sự an toàn cho những người lao động làm việc trong môi trường đó.

Quá trình nhiệt học, hóa học là một trong những quy trình phức tạp, nó có áp suất rất lớn (đây cũng là nguyên nhân gây cháy nổ hàng đầu). Bởi lẽ đó mà trong quá trình điều chế, hay tồn trữ và nạp khí, kiểm định an toàn là khâu không thể bỏ qua.

Kiểm định an toàn hệ thống sẽ được thực hiện qua ba chế độ. Chế độ thứ nhất là khi máy chưa đưa vào hoạt động lần nào. Chế độ thứ hai là khi máy đã được đi vào hoạt động một thời gian, cần kiểm tra, đánh giá lại. Chế độ thứ 3 là tiếp nhận sự kiểm tra bất thường từ phía cơ quan có chức năng nhà nước, hoặc khi có sự cố của hệ thống trong vận hành.

Có 5 bước kiểm định an toàn, được thực hiện lần lượt như sau: kiểm tra hồ sơ, các tài liệu có liên quan tới hệ thống; thực hiện khám xét cẩn thận các kỹ thuật từ ngoài vào trong; kiểm tra kĩ thuật thử nghiệm; kiểm tra vận hành và cuối cùng là đánh giá kết quả thử nghiệm. Thiết bị dùng trong khâu kiểm định, phải được kiểm tra kĩ lưỡng, các thông số kĩ thuật phải đảm bảo chính xác theo tiêu chuẩn quốc gia. Chỉ tiến hành kiểm tra với hệ thống khi đã sẵn sàng (lắp dặt xong), các yếu tố thời tiết không làm ảnh hưởng tới buổi kiểm tra, các yếu tố an toàn vệ sinh lao động cũng được đảm bảo.

Tiến hành kiểm định theo tiến trình đã đặt ra. Hệ thống được cho là đạt chuẩn khi có đầy đủ các tiêu chí sau. Sơ đồ hệ thống được lắp đặt một cách gọn gang, khoa học. Các chi tiết của hệ thống lắp ráp với nhau có sự kết hợp hài hòa, các chi tiết máy đồng điệu, còn nguên tem của nhà sản xuất. Bên trong hệ thống không chứa dung môi, không có cặn bã, không rỉ, các mối hàn chắc chắn. Hệ thống có độ bền cao. Cuối cùng là đánh giá kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định. Lưu ý, chu kì kiểm định lại là hai năm, nếu có sự thay đổi rút ngắn chu kì ,thì kiểm định viên phải ghi rõ trong văn bản.