otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Lái xe
  • Không ưu đãi đầu tư các ngành nghề khai thác tài nguyên, khoáng sản

Không ưu đãi đầu tư các ngành nghề khai thác tài nguyên, khoáng sản

Thường trực Chính phủ vừa có cuộc họp với các bộ, ngành thảo luận và cho ý kiến về danh mục ngành nghề cấm, hạn chế và ưu đãi đầu tư kinh doanh (KD).

 

CôngThương - Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất rút gọn từ 51 xuống còn 8 ngành nghề cấm đầu tư, KD gồm: Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; KD chất ma túy; sản xuất, KD, tàng trữ, tiêu dùng và xuất khẩu hóa chất; KD các loại pháo; KD, tổ chức mại dâm, buôn bán người; KD thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; thử nghiệm sinh sản vô tính trên người; sản xuất các sản phẩm biến đổi gen.

Thủ tướng chính phủ nhất trí với đề xuất không ưu đãi đầu tư đối với các ngành, nghề khai thác tài nguyên, khoáng sản và khoảng 40 ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dù các ngành nghề này ở địa bàn ưu đãi đầu tư. Các chính sách ưu đãi về ngành nghề, địa bàn đầu tư sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.