otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu sẽ thường chủ quan hay nói đúng hơn là không nắm rõ các quy định được ban hành đối với vấn đề bảo hiểm xã hội. Chính vì thế nên đôi khi người lao động đã vô tình khiến mình mất đi những quyền lợi đáng ra mình được hưởng một cách rất đáng tiếc.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu nếu người lao động còn chưa biết hết các quy định hay quyền lợi mình được hưởng thì hãy liên hệ đến dịch vụ bảo hiểm xã hội của chúng tôi để có được sự hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả nhất.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Để có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất thì không riêng gì việc tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu mà bất cứ vấn đề gì thì người lao động cũng cần tìm hiểu cho thật kỹ để có thể đảm bảo tốt nhất những gì mà mình được hưởng. Vấn đề này sẽ rất quan trọng khi người lao động thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục bảo hiểm xã hội.

Những điều cần biết khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu :

- Thứ nhất là người lao động phải biết được các quyền lợi mà mình được hưởng như thế nào khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu để có thể kịp thời hoàn tất các thủ tục để hưởng quyền lợi đó. Bởi nhiều khi người sử dụng lao động cũng không thể nắm hết các trường hợp mà người lao động gặp phải. Từ đó thì người sử dụng lao động cũng không thể hướng dẫn người lao động làm các thủ tục để hưởng chế độ như quy định được. Chính vì thế mà người lao động nên tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được tốt nhất.

- Thứ hai là người lao động phải biết được các thông tin liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội của mình như : số sổ bảo hiểm xã hội là bao nhiêu, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được ghi nhận đầy đủ hay không… Vấn đề này thì người lao động có thể tra thông tin online để bản thân cũng có thể quản lý việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cho mình có chính xác hay không.

- Thứ ba là khi có bất cứ thông tin sai lệch trong hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội như : họ tên, địa chỉ, CMND… thì người lao động cần thông báo ngay cho người sử dụng lao động để có sự điều chỉnh kịp thời. Tránh trường hợp do thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sau này của người lao động.

Như vậy, việc người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cần phải chú ý rất nhiều vấn đề để có thể đảm bảo là quyền lợi của mình được bảo vệ một cách tốt nhất.