otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Xe Ôtô
  • Khai thác lợi thế, tăng năng lực xuất khẩu

Khai thác lợi thế, tăng năng lực xuất khẩu

Tuy Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều mặt hàng chiếm vị trí cao trên bản đồ xuất khẩu (XK) thế giới nhưng vẫn còn rất nhiều tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả XK.

Tuy Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều mặt hàng chiếm vị trí cao trên bản đồ xuất khẩu (XK) thế giới nhưng vẫn còn rất nhiều tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả XK.