otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Bạn đang có ý định mua hay bán doanh nghiệp tư nhân? Bạn không biết là phải thực hiện hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân như thế nào để có thể đảm bảo là bản hợp đồng này phù hợp với quy định của pháp luật đã ban hành. Rất đơn giản, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu một số thông tin cơ bản nhất về hợp đồng này ngay sau đây nhé.

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn gì trong việc thành lập hay hoạt động doanh nghiệp thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình. Chúng tôi tự tin có thể mang đến sự hài lòng cho bạn.

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Để có thể biết được thực tế thì hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân có quy định như thế nào thì bạn cần phải nắm được một số thông tin cơ bản sau đây:

1. Những hình thức làm hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Khi mua hay bán doanh nghiệp tư nhân thì bạn có thể chọn cách mua hay bán 1 phần, toàn bộ doanh nghiệp hoặc thực hiện chuyển nhượng doanh nghiệp. Vì thế sẽ có 3 hình thức hợp đồng có thể thực hiện đối với hoạt động mua bán này:

- Hợp đồng mua bán 1 phần doanh nghiệp tư nhân

- Hợp đồng mua bán toàn bộ doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng chuyển nhượng  phần vốn góp vào doanh nghiệp tư nhân

2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Việc mua bán doanh nghiệp tư nhân là một hoạt động giao dịch mua bán loại hàng hóa đặc biệt. Theo đó thì bên bán phải tiến hành chuyển giao toàn bộ hay một phần tài sản của doanh nghiệp cho bên mua và bên mua sẽ thanh toán bằng tiền hay bằng hình thức trao đổi nào khác theo thỏa thuận của hợp đồng.

Đối với một doanh nghiệp có thể tham gia vào hoạt động mua bán doanh nghiệp tư nhân thì bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Thứ nhất là đối tượng đó phải có tài sản để hoạt động kinh doanh

- Thứ hai là hoạt động của doanh nghiệp cũng phải được thực hiện theo cơ cấu, tổ chức.

- Thứ ba là doanh nghiệp đó có quyền và các nghĩa vụ cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với bản hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân  thì chủ thể của nó bao gồm cả bên mua và bên bán doanh nghiệp. Để có thể đảm bảo là việc mua hay bán doanh nghiệp này được có tính pháp lý và thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của 2 bên thì nó phải được thể hiện rõ bằng văn bản với các điều khoản cụ thể, rõ ràng.

3. Những lưu ý khi ký hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Dù là bên mua hay bên bán thì trước khi tiến hành ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân cần phải tìm hiểu thật kỹ nội dung trong hợp đồng. Ngôn ngữ của tiếng Việt rất phong phú. Nếu không tìm hiểu, đọc kỹ thì “bút sa gà chết”, có bất cứ bất lợi gì về sau thì chính bạn mới là người phải gánh chịu trách nhiệm. Vì thế, cần phải nghiên cứu thật kỹ các điều khoản trước khi đặt bút ký vào hợp đồng.

Như vậy, rất nhiều vấn đề liên quan mà bạn cần phải biết về hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi hy vọng là bạn có thể tỉnh táo để có thể biết được những gì thực sự có lợi cho mình khi thực hiện giao dịch này.