otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ

Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ

Nếu không nắm rõ quy định hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các quy định liên quan để các hoạt động giao dịch, mua bán được hợp lệ nhất.

Nếu như doanh nghiệp chọn sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì cũng cần phải đảm bảo là hóa đơn mình lựa chọn sử dụng có thể đảm bảo tình hợp lệ theo quy định được ban hành để tránh những rắc rối về sau.

Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ

Không quá khó để có thể giải đáp được thắc mắc hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ. Nhưng thực tế cho thấy thì ngay cả khi sử dụng hóa đơn điện tử thì nhiều doanh nghiệp cũng không biết được chính xác theo quy định của pháp luật thì như thế nào mới có thể đảm bảo là sử dụng hóa đơn điện từ hợp lệ để yên tâm hơn khi giao dịch, mua bán.

Theo quy định của pháp luật thì hóa đơn điện tử là loại hình hóa đơn được tạo lập trên hệ thống và nó phải đảm bảo nguyên tắc về số hóa đơn liên tục cũng như hóa đơn phải đảm bảo là đúng trình tự thời gian tạo lập. Ngoài ra thì đối với hóa đơn điện tử thì mỗi hóa đơn chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất mới đảm bảo tính hợp lệ của nó.

Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ ?

Muốn đảm bảo tính hợp lệ thì bắt buộc là hóa đơn điện tử phải có được các điều kiện sau đây:

- Tất cả các thông tin chứa trong hóa đơn điện tử phải có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn kể từ khi thông tin được tạo ra cho tới khi ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử. Để có thể đánh giá như thế nào là tính toàn vên thông tin thì đó  chính là thông tin trên hóa đơn điện tử phải còn đầy đủ và nó chưa bị thay đổi bất cứ nội dung gì. Trừ các trường hợp thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi hay thực hiện công việc lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn .

- Một trong những yếu tố để quyết định đến việc hóa đơn điện tử có tính hợp lệ mà ít doanh nghiệp để ý đến chính là tất cả các thông tin chứa trong hóa đơn điện tử phải đảm bảo là có thể giúp cho cơ quan chức năng, khách hàng và cả doanh nghiệp có thể thực hiện việc truy cập cũng như sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. Đó là vấn đề rất quan trọng mà doanh nghiệp cần phải lưu ý khi sử dụng loại hình hóa đơn này.

Nhìn chung thì việc sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ là một điều rất quan trọng mà doanh nghiệp cần phải lưu ý để có thể đảm bảo là quá trình sử dụng hóa đơn trong các giao dịch mua bán được thuận lợi và hợp pháp.