otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Lái xe
  • Hải quan giảm được 12 thủ tục hành chính

Hải quan giảm được 12 thủ tục hành chính

Theo Quyết định vừa mới ban hành của Bộ Tài chính, có 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được bãi bỏ, đưa số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lí của Bộ Tài chính xuống còn 164 thủ tục.

Trong 12 thủ tục vừa được bãi bỏ có 2 thủ tục thuộc cấp Tổng cục Hải quan; 4 thủ tục cấp Cục Hải quan; 6 thủ tục cấp Chi cục Hải quan.

2 thủ tục thuộc cấp Tổng cục Hải quan được bãi bỏ là: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan và Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan.

Lâu nay, thủ tục hải quan luôn là nỗi ám ảnh của nhiều doanh nghiệp. Mới đây, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phải rà soát lại các thủ tục hành chính của Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan và Tổng cục Hải quan ban hành thời gian qua để sửa đổi, bổ sung cắt giảm các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà, phức tạp đối với doanh nghiệp.

Trước đó làm việc với với lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Hải quan về công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính hải quan, Thủ tướng cũng chỉ rõ thời gian làm thủ tục hải quan xuất khẩu ở Việt Nam là 4 ngày, cao gấp 2 lần so với bình quân khu vực và là một trong 2 nước có thời gian lâu nhất trong khu vực. Còn thời gian làm thủ tục hải quan cho nhập khẩu là 4 ngày so với bình quân khu vực là 3 ngày. Thời gian chuẩn bị tài liệu cho xuất, nhập khẩu là 12 ngày, lâu hơn 1 ngày so với bình quân khu vực. Trong khi đó, các doanh nghiệp vẫn phải làm tới 13 tài liệu thủ tục, cao hơn nhiều so với Singapore là 6 tài liệu và Malaysia là 8 tài liệu...

Với việc bãi bỏ thêm 12 thủ tục hành chính lần này số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đang có chiều hướng cắt giảm. Nếu như cuối năm 2009, số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan là 231 thì đến năm 2012 giảm xuống còn 178 và theo quyết định mới hiện nay giảm xuống còn 164.

Tại Thông báo 289/TB-VPCP ngày 25-7-2014 về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, Thủ tướng yệu cầu tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan để đến cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với hiện nay và giảm số lượng giấy tờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; công khai các chỉ số thông quan; năm 2015, giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngang bằng với mức bình quân của các nước ASEAN-6 (171 giờ/năm).