otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Xe Ôtô
  • Chuyển giao cho TP Quy Nhơn hơn 6,6 tỉ đồng vốn “Quỹ quay vòng vệ sinh hộ gia đình”

Chuyển giao cho TP Quy Nhơn hơn 6,6 tỉ đồng vốn “Quỹ quay vòng vệ sinh hộ gia đình”

Ngày 31.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã ký Quyết định số 2481/QĐ-UBND đồng ý cho Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn chuyển giao cho UBND TP Quy Nhơn quản lý các nguồn vốn “Quỹ quay vòng vệ sinh hộ gia đình” của Tiểu Dự án Vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn.

Theo đó, tổng số tiền các nguồn vốn chuyển giao hơn 6,6 tỉ đồng gồm: 6,423 tỉ đồng nguồn vốn cho vay Quỹ quay vòng, trong đó chuyển giao bằng tiền hơn 6,371 tỉ đồng và chuyển giao khoản nợ phải thu 51,14 triệu đồng; hơn 176 triệu đồng số tiền Quỹ rủi ro chuyển giao bằng tiền; số tiền Quỹ khen thưởng hơn 2,565 triệu đồng.

UBND TP Quy Nhơn tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn Quỹ quay vòng để thực hiện cho vay cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của nhân dân TP Quy Nhơn. Hội LHPN TP Quy Nhơn là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện cho vay Quỹ quay vòng, quản lý đúng mục đích, hiệu quả và bảo toàn vốn. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đồng ý cho Hội LHPN TP Quy Nhơn tiếp tục sử dụng các tài sản mua sắm từ Quỹ quay vòng để thực hiện công tác tổ chức quản lý Quỹ quay vòng.