otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Xe máy
  • Chuyện cơ giới hóa nông nghiệp và chiếc máy gặt đập liên hợp

Chuyện cơ giới hóa nông nghiệp và chiếc máy gặt đập liên hợp

Nông nghiệp được chính phủ coi là một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam hiện nay, tỷ trọng nông nghiệp đang chiếm phần trăm trong cao so với công nghiệp và dịch vụ. Để phát huy hơn nữa là một vựa lúa lớn của thế giới, nước ta đang đầu tư trong việc cơ giới hóa nông nghiệp để tăng sản lượng cây lúa và hoa màu.

Chuyện cơ giới hóa nông nghiệp và chiếc máy gặt đập liên hợp

Trước đây nếu như quá trình trồng cây lúa nước phải hoàn toàn phụ thuộc vào công sức người lao động và ảnh hưởng từ thiên nhiên, thì ngày nay yếu tố con người là nhân tố chủ đạo và quyết định các yếu tố ngoại vi khác. Con người đã chế tạo ra các loại máy móc để phục vụ trong quá trình trồng cây nông nghiệp như các loại máy cày thay thế sức của con người và sức kéo của trâu bò, hay các loại máy gặt đập liên hợp đã tiết kiệm được nhiều nguồn lực và thời gian. Sự xuất hiện của máy móc như một động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ở các vùng nông thôn.

Một lão nông ở Thái Bình đã gắn bó cả đời với mảnh đất “chị hai 5 tấn” chia sẻ: “Ngày càng ít người trẻ tham gia sản xuất nông nghiệp như trước, vì nó quá vất vả, thu nhập lại không cao, cứ gắn bó với ruộng đồng như này thì chỉ có nghèo đói. Nhưng từ khi máy móc xuất hiện, đặc biệt là máy gặt đập liên hợp giúp thu hoạch lúa trên các ruộng đồng không cần đến sức người thì người ta lại có quyết tâm bám trụ với ruộng vườn. Coi trồng lúa là một công việc phụ để không phải đong thóc, mua gạo, trong khi lại không vất vả như trước, tất cả đều thuê máy móc thực hiện”.

Sự ra đời của các loại máy móc nông nghiệp như máy cày Kubota hay đặc biệt là máy gặt đập liên hợp đã giúp thay đổi bộ mặt nông nghiệp Việt Nam. Máy gặt đập liên hợp là một trong những thành tựu to lớn, tích hợp được nhiều bước trong quá trình thu hoạch cây lúa nước, giảm được thời gian, chi phí và sức lao động của người nông dân.