otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền quản lý

Chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền quản lý

Đối với hoạt động của doanh nghiệp tư nhân thì người chủ doanh nghiệp có thể có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế cho nên,việc chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền cho người khác thực hiện một số công việc có liên quan cũng là điều rất bình thường và hợp pháp.

Doanh nghiệp muốn thành lập thì phải hoàn tất các thủ tục và quy định về pháp lý. Nếu doanh nghiệp thấy khó khăn đối với công việc này thì có thể tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền quản lý

Theo bạn thì quy định của pháp luật sẽ cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền đối với các trường hợp nào? Vấn đề này sẽ được chúng tôi tìm hiểu thông tin qua bài viết sau đây.

Quy định ủy quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền ủy quyền cho người khác làm giám đốc để quản lý doanh nghiệp tư nhân thay cho mình. Theo đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Ngoài ra thì người được ủy quyền làm giám đốc có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo quy định được ký kết trong hợp đồng ủy quyền theo đúng thời hạn ủy quyền được nêu ra. Nếu người được ủy quyền làm giám đốc thực hiện các hành vi vi phạm các quy định đã được ủy quyền thì sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn theo quy định.

- Bên cạnh đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền cho người khác thực hiện các trách nhiệm dân sự cũng là điều phù hợp và đúng với quy định mà pháp luật ban hành.Các giao dịch dân sự này thường là ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc như: ký thay hợp đồng hợp tác kinh doanh...

Quyền được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc kinh tế và công việc kinh doanh là điều cơ bản nhất mà chủ doanh nghiệp tư nhân có được. Đây là quyền lợi đặc biệt mà các loại hình doanh nghiệp khác không có được trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vì thế cho nên, để có thể đảm bảo việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi nhất thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải nắm rõ các quy định liên quan đến việc ủy quyền này để đảm bảo là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi nhất.

Cùng với quyền được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có có các quyền lợi nhất định đối với việc quản lý doanh nghiệp của mình như:

- Quyền được bán doanh nghiệp tư nhân cho nhà đầu tư hay doanh nghiệp khác.

- Quyền được cho, tặng doanh nghiệp tư nhân cho người khác theo quy định của pháp luật.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền tăng hay giảm vốn kinh doanh theo từng thời điểm sao cho nó phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

- Quyền chấm dứt hoạt động kinh doanh theo điều kiện thực tế về kinh tế của doanh nghiệp tư nhân.

Những quy định đối với việc chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh hay các giao dịch nhân sự đã được làm rõ trong bài viết trên đây. Hy vọng là nó có thể giúp cho doanh nghiệp có được sự hỗ trợ tốt nhất.