otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần

Theo bạn thì chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không? Quy định của pháp luật đối với vấn đề này như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc đó một cách cụ thể nhất.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình và đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp được hợp pháp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần

Để trả lời cho vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không thì chúng tôi sẽ phân tích các thông tin về quy định của pháp luật đối với vấn đề này để bạn có thể hiểu được một cách cụ thể nhất.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại điều 183 đối với vấn đề này được quy định như sau:

- Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do duy nhất 1 cá nhân làm chủ và sở hữu doanh nghiệp đó.Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản mình có kể cả tài sản góp vào công ty hay không góp vào công ty đối với các nghĩa vụ về nợ hay các nghĩa vụ tài chính khác.

- Theo quy định thì hoạt động của doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành chứng khoán để huy động vốn như công ty cổ phần.

- Khi lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì theo quy định của Luật Doanh nghiệp, mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Khi đã thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp không được phép thành lập nên hộ kinh doanh hay trở thành thành viên của công ty hợp danh nào khác.

- Vì đặc điểm riêng của của loại hình doanh nghiệp này nên theo quy định thì chủ doanh nghiệp tư nhân không được phép góp vốn, mua cổ phần đề thành lập công ty cổ phần hay công ty hợp danh hay công ty TNHH.

Với các thông tin được quy định trên thì vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần đã được quy định rõ là chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không thể vừa làm chủ doanh nghiệp của mình và vừa làm thành viên sáng lập công ty cổ phần được. Như vậy là vi phạm pháp luật. Lý do vì sao ư?” Đó là do doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mà ở đó chủ doanh nghiệp sẽ có chế độ trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ trong trong quá trình kinh doanh bằng tài sản góp vào công ty và cả tài sản không góp vào công ty. Trong khi đó công ty cổ phần lại hoạt động theo chế độ trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty. Vì thế, nếu có vấn đề gì đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì công ty cổ phần mà chủ doanh nghiệp tư nhân tham gia sáng lập cũng bị ảnh hưởng. Chính vì thế nên ngoài doanh nghiệp tư nhân của mình thì chủ doanh nghiệp không được phép tham gia vào bất cứ hình thức kinh doanh nào khác.

Như vậy việc chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không thì câu trả lời là không theo quy định của pháp luật.