otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Xe Ôtô
  • Cho doanh nghiệp được bù trừ tự động tiền thuế

Cho doanh nghiệp được bù trừ tự động tiền thuế

Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản gửi Công ty TNHH kiến trúc B+H VN, trong đó cho phép doanh nghiệp này được bù trừ tự động số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nộp thừa của kỳ quyết toán năm 2013 vào số tiền thuế TNCN phải nộp của các kỳ thuế năm 2014, không phải có văn bản thông báo với cơ quan thuế như yêu cầu trước đó.

Trước đó, tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế, đại diện Công ty TNHH kiến trúc B+H VN bức xúc cho biết đã nộp thừa 84,5 triệu đồng thuế TNCN năm 2013 nhưng Cục Thuế TP.HCM không cho bù trừ tự động mà yêu cầu doanh nghiệp phải làm văn bản. Đặc biệt, trong lúc doanh nghiệp chưa được thông báo về việc này, cơ quan thuế đã thông báo phạt chậm nộp hơn 768.000 đồng (Tuổi Trẻ ngày 4-7).