otozine

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Ai chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp tư nhân?

Ai chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp tư nhân?

Đối tượng nào có quyền chịu trách nhiệm và quản lý doanh nghiệp tư nhân - đây hiện đang là một câu hỏi được đặt ra rất nhiều trong thời gian gần đây. Để làm rõ hơn về vấn đề quan trọng này, hãy tham khảo thêm vài gợi ý tư vấn sau đây.

 

Thành lập doanh nghiệp tư nhân hiện nay khá đơn giản và có thể nói là đơn giản nhất so với những loại hình khác khi thủ tục cho đến cơ cấu tổ chức nhẹ nhàng, không có nhiều sự ràng buộc và hơn hết là có nhiều ưu điểm vượt trội trong quá trình phát triển, dễ dàng tạo điều kiện thuận tiện và nhanh chóng mở rộng kinh doanh hơn.

Doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp trực tiếp quản lý, điều hành hoặc giao một người khác đã được chủ doanh nghiệp thuê để làm việc này. Cụ thể, nếu người được chủ doanh nghiệp thuê để quản lý điều hành doanh nghiệp được bổ nhiệm các vị trí Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chủ doanh nghiệp cần phải có nhiệm vụ thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đầy đủ các thông tin, hồ sơ cụ thể. Dù đã thuê người quản lý toàn bộ doanh nghiệp nhưng chủ sở hữu doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và vẫn là người chịu trách nhiệm đại diện trước pháp luật.

Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân được đánh giá là loại hình đơn giản nhất, hoạt động theo luật doanh nghiệp, loại hình này không được coi là một pháp nhân độc lập và cũng không được phát hành bất kỳ cổ phiếu nào. Bên cạnh những hạn chế như vậy, nhưng với những ưu điểm nổi bật hơn nên khi thành lập doanh nghiệp tư nhân các cá nhân lại dễ dàng tận dụng cơ hội, điều kiện cũng như phù hợp với thực tiễn phát triển nên dễ dàng đáp ứng được nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh hơn các loại hình khác. Với những thông tin cụ thể trên đây, chắc chắn rằng bạn cũng sẽ có được những gợi ý chính đáng và chủ động tham khảo, lựa chọn tốt hơn.